Adres Değişikliği (7.11.2017)

Sayın Üyelerimiz ve İlgililer,

Muğla Turist Rehberleri Odası olarak 1.11.2017 tarihinden itibaren yeni ofisimiz de hizmet vermeye devam etmekteyiz. Adresimiz  Şeyh Mah. İsmet  İnönü Caddesi No:7 Daire no 14 Menteşe Muğla ( Vergi dairesi karşısı, iş bankası yanı , derman eczanesi üstü )dır. Bilgilerinize. Muro Y.K

2018 Yılı Çalışma Kartı Başvuruları başladı

Sayın Üyelerimiz;

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun; 2/1-c maddesi; Çalışma kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini... ifade eder. 4/3. maddesi; “Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez.” düzenlemesini içermektedir.” hükümlerine istinaden ve Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Kurullarında  düzenlenecek belgelerden alınacak ücretler usulüne  ve 18 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, "Kart Ücretlerinin TUREB Yönetim Kurulunca belirlenmesi" kararına göre 2018 yılı çalışma kartı ücreti 150,00 TL (yüz elli Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

*Ödemeler, Halkbankası Paraf Karta iki taksit şeklinde de yapılabilir. *Başvurular,  https://rehber.tureb.org.tr adresi üzerinden yapılabilir.  

2018 yılı Oda Aidatları (04.01.2018 )

2018 yılı oda aidatları Tureb tarafından belirlenmiştir. (Üye aidatları ilgili Birlik tarafından yıllık olarak belirlenir ve rehberler tarafından üyesi oldukları odaya ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.) 2018 yılı oda aidatlarınızı 4 Ocak 2018 tarihinden itibaren banka hesabına yatırabilir (detaylar aşağıdadır ) veya ofisimizde kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. 2018 Oda aidatları Eylemli (çalışma kartı talep eden) rehber aidatı: 350 TL Eylemsiz (çalışma kartı talep etmeyen) rehber aidatı: 70 TL   Muro Yönetim Kurulu  Devamını Oku