Adres Değişikliği (7.11.2017)

Sayın Üyelerimiz ve İlgililer,

Muğla Turist Rehberleri Odası olarak 1.11.2017 tarihinden itibaren yeni ofisimiz de hizmet vermeye devam etmekteyiz. Adresimiz  Şeyh Mah. İsmet  İnönü Caddesi No:7 Daire no 14 Menteşe Muğla ( Vergi dairesi karşısı, iş bankası yanı , derman eczanesi üstü )dır. Bilgilerinize. Muro Y.K

2019 Yılı Çalışma Kartı Başvuruları başladı

2019 Yılı Çalışma Kartı Başvuruları Başladı 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun; 2/1-c maddesi; Çalışma kartı: Eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak verilen izin belgesini... ifade eder. 4/3. maddesi; “Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez.” düzenlemesini içermektedir.” ile Meslek Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki“Çalışma kartı, Birlik yönetim kurulu tarafından, kimlik bilgilerini içerecek, üzerinde fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve Aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir. Odalar, bir yıl süre ile geçerli olacak çalışma kartlarını, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder. Çalışma kartı almak isteyen turist rehberleri Kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar. Ancak ilk başvurularda veya eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında çalışma kartı bu fıkradaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Bu hallerde çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.” hükümlerine istinaden ve Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Kurullarında düzenlenecek belgelerden alınacak ücretler usulüne  ve 18 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, "Kart Ücretlerinin TUREB Yönetim Kurulunca belirlenmesi" kararına göre 2019 yılı çalışma kartı ücreti 200- TL (iki yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Kasım ayında yapılan çalışma kartı başvurularının kart basım işlemleri Aralık ayı içerisinde tamamlanacak olup kartların odalara dağıtımı gerçekleştirilecektir. * Hem 2018 yılı hem de 2019 yılı çalışma kartı başvuruları devam etmekte olup hangi yıla ait başvuru yaptığınız konusuna dikkat etmeniz gerekmektedir. * Ödemelerde, Halkbankası Paraf Kart ile taksit imkanı sağlanabilmektedir. * Başvurular,  01 Kasım 2018 tarihinden itibaren bağlı olduğunuz odanızın web sayfası üzerindeki 2019 Yılı Çalışma Kartı Başvurusu butonu, eğer yoksahttps://rehber.tureb.org.tr adresi üzerinden yapılabilir.

3. Olağan Genel Kurul Hakkında

Değerli Üyelerimiz, Muğla Turist Rehberleri Odası olarak 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Organ Seçimleri  15.12.2018 tarihinde saat 13:30 da Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO ) küçük salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı yer ve saatte 22.12.2018 tarihinde yapılacaktır. Bilgilerinize önemle arzolunur. MURO Y.K